Projekt koncepcyjny budynku biurowego z magazynem

ZLECENIE: Dwukondygnacyjny budynek biurowy z przyległa częścią magazynową  dla firmy LIEBHERR

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI: W części biurowej znajduje się ponad 15 pokoi dla pracowników biurowo administracyjnych wraz z niezbędnym zapleczem. Część magazynowa zaprojektowana jako wysoka, jednoprzestrzenna hala.

Powierzchnia użytkowa: 1020m2

Wysokość budynku:  7,3m

WYZWANIE: Obiekt musiał zostać zaprojektowany z zastosowaniem powtarzalnego modułu z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przepisów szczegółowych w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

ROZWIĄZANIA: Wykorzystano ponad 50 modułów stalowych zabezpieczonych przeciwpożarowo i połączonych ze sobą w jeden obiekt biurowy. Przyległa hala magazynowa to obiekt stalowy z kratownicą stalową.

Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym.