Projekt budynku wielorodzinnego w Gdyni

ZLECENIE: Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdyni przy ul. Denhoffa

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI: Budynek 4 kondygnacyjny z garażem podziemnym.

Liczba mieszkań: 25

Liczba lokali usługowych: 1

Powierzchnia mieszkań: 1360 m2

Powierzchnia lokali usługowych: 38 m2

WYZWANIE: Budynek został zaprojektowany tak aby w pełni wykorzystać potencjał miejsca oraz gabaryty i położenie działki względem terenów sąsiednich. Największym wyzwaniem była realizacja inwestycji praktycznie po obrysie działki. Wymagało to zastosowania palisady oraz murów oporowych.

ROZWIĄZANIA: Budynek został zaprojektowany tak aby w pełni wykorzystać potencjał miejsca oraz gabaryty i położenie działki względem terenów sąsiednich. Bliskość centrum miasta, doskonale skomunikowane miejsce to główne atuty tej inwestycji.