Projekt budynku biurowo-magazynowego

ZLECENIE: Projekt budynku biurowo-magazynowy przy ul. Oriona w Gdańsku

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI: Budynek usługowy składający się z trzykondygnacyjnej części administracyjnej oraz jednokondygnacyjnej części magazynowej z dachami płaskimi, niepodpiwniczony.

Powierzchnia użytkowa: 585 m2

Kubatura: 3645 m3

WYZWANIE: Działka w gdańskiej Osowie nie była uzbrojona, a w przyległej drodze nie znajdowała się żadna z sieci. Inwestor musiał na własny koszt wybudować odcinek sieci wodno-kanalizacyjnej.

Projektowany obiekt miał zaspokoić zapotrzebowanie firmy specjalizującej się w budowie basenów dla własnych celów oraz częściowo pełnić funkcję komercyjną jako przestrzeń na wynajem.

ROZWIĄZANIA: Cześć administracyjno – biurowa została zaprojektowana jako niezależna od hali magazynowej. Z zewnętrznej klatki schodowej, na poszczególnych kondygnacjach dostępne są 3 lokale biurowe a hala została podzielona na 3 części z niezależnymi bramami wjazdowymi. Takie rozwiązanie daje możliwość wykorzystania całości przez 1 podmiot lub wynajęcie każdej z części osobno.

Budynek administracyjny został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej wylewanej na mokro natomiast halę magazynową zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Jedynie północna ściana, szczytowa wykonana jest jako żelbetowa.